Uwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.
 • Przechowalnia 0
 • Płatności online
  RODO

  Szanowni Państwo

  25 maja 2018 r. wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
  W/w Rozporządzenie zwane RODO.

  Celem RODO jest  ochrona danych osobowych  osób fizycznych oraz ujednolicenie zasad przetwarzania w Unii Europejskiej.

  Nasza firma prowadzi działalność, w czasie której zawieramy umowy, świadczymy usługi, a przez to przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych. Jako administrator danych osobowych przekazujemy Państwu zasady ich przetwarzania  oraz informujemy o prawach jakie przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest AVIS Szymon Szpitalny z siedzibą w Rybniku 44-203 ul. Przemysłowa 19F.  Można się z nami kontaktować:

  • listownie: pod w/w adresem
  • mailowo: avis.biuro@wp.pl
  • telefonicznie: + (48) 32 722 85

  W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG
  • naszych klientów, dostawców, kontrahentów, podwykonawców, usługodawców 
  • osób, które są pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów
  • osób, które nabywają nasze produkty lub usługi jako konsumenci
  • kandydatów do pracy w AVIS Szymon Szpitalny

  Celem przetwarzania danych jest:

  • zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • dochodzenie roszczeń (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • sprawdzanie wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Dane osobowe pozyskujemy:

  • bezpośrednio od Państwa
  • z rejestrów CEIDG
  • ze stron internetowych
  • od naszych kontrahentów

  Państwa dane przekazujemy:

  • osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy,   np. kurierzy, przewoźnicy, banki.
  • firmom świadczącym dla nas usługi prawne, obsługę księgową i podatkową oraz IT

  Pozyskane od Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • dane do celów zawarcia i wykonania umowy - do momentu wykonania umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres udzielonej gwarancji
  • dane do celów wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - przez czas wymagany przepisami prawa
  • dane w celu oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów -  do momentu wywiązania się przez kontrahenta z jego zobowiązań.

  Informujemy, że:

  • możemy w niektórych przypadkach sprawdzać wiarygodność płatniczą kontrahentów w biurach informacji gospodarczej.
  • przetwarzając dane  nie dokonujemy profilowania.

  Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu i sprostowania  swoich danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • przenoszenia danych
  • cofnięcia zgody
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

   

  Z poważaniem

  Właściciel Firmy

  Szymon Szpitalny

  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.